Som et ledd i effektivisering av rutiner og forenkling av hverdagen for både oss i Sirkula og våre kunder, har vi fra desember 2020 fått til en løsning med elektroniske kort for registrering av avfallslevering for bedriftskunder på gjenvinningsstasjonene.

Kundekort merket bedrift

Dette vil erstatte de manuelle listene vi har i dag, og bidra til sikrere og mer korrekt registrering og fakturering av levert avfall.

Fra 1. desember 2020 vil vi ikke lenger ta imot avfall for fakturering fra bedriftskunder uten at de bruker vårt kundekort.

Alle som ønsker kort, må fylle ut dette søknadsskjema, og sende/levere det til Sirkula:

Søknadsskjema for bedriftskundekort

Kortet vil bli sendt ut i posten så snart det er produsert hos Sirkula.

Kunder som ønsker å benytte denne ordningen vil bli belastet med en engangspris på 200 kroner inklusiv moms per kort.  

Kortet vil bli påtrykket firmanavn og kortnummer som standard.

Dersom en ønsker mer enn ett kort, kan dere sende en liste over ønsket merking av kortene sammen med søknadsskjema (inntil 3 linjer inkl. firmanavn).

Kunden er selv ansvarlig for å holde oversikten over utleverte kort, og for å melde fra om tapte kort for sperring. 

Søknadsskjema og evt. merkeliste hvis en ønsker mer enn ett kort, sendes enten til

e-post: regnskap@sirkula.no

eller via brev til:

Sirkula v/regnskap
Pb 3
2301 Hamar