• Innsatsfilter/oljefilter, papir – deklareres med avfallsstoffnummer 7022 , emballeres i åpen IBC eller stål-fat med spennlokk.
  • Innsatsfilter/Oljefilter metall – deklareres med avfallsstoffnummer 7024 , emballeres i åpen IBC eller stål-fat med spennlokk.
  • Drivstoff-filter metall og papir – deklareres med avfallsstoffnummer 7023 , emballeres i stål-fat med spennlokk.

Avfallet skal på forhånd være deklarert i Avfallsdeklarering.no , og deklarasjonen  adresseres  til vårt mottak : «Heggvin Sorteringsanlegg»  med org.nr .: 916458290