Farlig avfall fra næringsvirksomhet kan bare leveres på Heggvin. Vær obs på at det siden 2016 må leveres med elektronisk deklarering.

Elektronisk deklarering av farlig avfall

Avfallsprodusenten (en bedrift, et gårdsbruk, et enkeltmannsforetak, heretter kalt bedriften) er ansvarlig for at farlig avfall deklareres elektronisk før levering.

I elektronisk deklarering er det tre roller:

Administrerende direktør/daglig leder

 • kan delegere rollen som administrator
 • kan være administrator
 • kan være sluttbruker
 • kan være både administrator og sluttbruker

Administrator

 • oppretter bedriftsprofil
 • oppretter sluttbrukere
 • gir fullmakter i e-deklareringssystemet
 • kan være sluttbruker

Sluttbruker

 • deklarerer farlig avfall for bedriften

Nedenfor følger en veiledning på hvordan man kommer i gang med elektronisk deklarering.

Enmannsforetak eller små bedrifter der daglig leder skal være administrator

 1. Gå inn på www.avfallsdeklarering.no
 2. Klikk på innlogging administratormodul
 3. Finn din bedrift i nedtrekksmenyen, trykk fortsett
 4. Velg innloggingsmetoden som passer best for deg
 5. Herfra kan du lage bedriftsprofil, opprette sluttbrukere, etc. Velg aktuell arkfane for det du ønsker å utføre
 6. Hvis det er du selv som skal deklarere, oppretter du deg selv som sluttbruker
 7. Deretter er du klar til å ta i bruk e-deklareringsmodulen, logg inn på www.avfallsdeklarering.no
 8. Her er link til brukerveilederen (klikk last ned på nettsiden i linken)

Større firmaer

 1. Daglig leder/administrerende direktør delegerer rollen som administrator, se kap 2.1 og 2.2 i brukerveilederen (klikk last ned på nettsiden i linken)
 2. Administrator går inn på www.avfallsdeklarering.no
 3. Klikk på innlogging administratormodul
 4. Velg innloggingsmetoden som passer best for deg
 5. Herfra kan du lage bedriftsprofil, opprette sluttbrukere, etc. Velg aktuell arkfane for det du ønsker å utføre
 6. Hvis det er du selv som skal deklarere, oppretter du deg selv som sluttbruker, ellers kan du opprette andre sluttbrukere
 7. Deretter er dere klare til å ta i bruk e-deklareringsmodulen
 8. Det er kun sluttbruker som kan deklarere for bedriften. Dette via innlogging på www.avfallsdeklarering.no

En bedrift kan gi avfallsmottaket fullmakt til å deklarere på deres vegne. Sirkula kan utføre denne tjenesten mot et gebyr. Bedriften må likevel opprette brukerprofil og velge en administrator for e-deklarering i sin bedrift.

Hva er farlig avfall?

Eksempler på farlig avfall: vinduer, batterier, spillolje, løsemiddelbasert maling, lim og lakk, spraybokser, rengjøringsmidler, plantevernmidler, gjødsel, maursyre og andre kjemikalier.

Ved levering av udefinerte eller feildefinerte farlig avfallstyper, må det påregnes ekstra håndteringstid og eventuelt kostnader for identifisering av avfallet.

Her kan du lese avfallsforskriftens kapittel om farlig avfall: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12

Det er ikke anledning for bedrifter å levere farlig avfall på gjenvinningsstasjonene. Alt farlig avfall fra bedrifter skal leveres til Heggvin avfallsanlegg.

Olje- og parafintanker finnes det egne leveringsregler for.