Sirkula IKS i kretsløpsparken:

Jord: Christian Lie47 66 06 42 christian.lie@sirkula.no
Jordtelefon 902 64 290

Produksjonssted: Sirkula IKS, Arnkvernvegen 169, Furnes


Heggvin avfallsanlegg:

Basiskarakterisering/ deklarering: Nina Troller 905 54 997 nina.troller@sirkula.no
Prisforespørsler: Georg Hageberg902 97 955georg.hageberg@sirkula.no
Petter Holm457 22 597petter.holm@sirkula.no
Stig Fjerdingen 477 88 847 stig.fjerdingen@sirkula.no
Vekta414 09 396vekta@sirkula.no
Sand- og oljeslam:  Helge Langholen955 55 404 helge.langholen@sirkula.no

Øvrige henvendelser: Vekta (se over), kundekontakt i Sirkula IKS 62 54 37 00 eller Stig Fjerdingen (se over)

Besøksadresse Heggvin avfallsanlegg: Arnsetvegen 41, 2324 Vang på Hedmarken – i Hamar kommune.

Post-/fakturaadresse: Sirkula IKS, postboks 3, 2301 Hamar. Organisasjonsnummer: 916 923 082