Sirkula IKS i kretsløpsparken:

Jord:Christian Lie47 66 06 42christian.lie@sirkula.no
Jordtelefon902 64 290

Produksjonssted: Sirkula IKS, Arnkvernvegen 169, Furnes

Heggvin avfallsanlegg:

Basiskarakterisering/ deklarering:Nina Troller905 54 997nina.troller@sirkula.no
Anne Mette Nordbak990 00 671anne-mette.nordbak@sirkula.no
Prisforespørsler:Vekta414 09 396vekta@sirkula.no
Stig Fjerdingen477 88 847stig.fjerdingen@sirkula.no
Nina Troller905 54 997nina.troller@sirkula.no
Anne Mette Nordbak990 00 671anne-mette.nordbak@sirkula.no
Sand- og oljeslam: Helge Langholen955 55 404helge.langholen@sirkula.no

Øvrige henvendelser: Vekta (se over), kundekontakt i Sirkula IKS 62 54 37 00 eller Stig Fjerdingen (se over)

Besøksadresse Heggvin avfallsanlegg: Arnsetvegen 41, 2324 Vang på Hedmarken – i Hamar kommune.

Post-/fakturaadresse: Sirkula IKS, postboks 3, 2301 Hamar. Organisasjonsnummer: 916 923 082