Sirkula IKS i kretsløpsparken:

Jord:Christian Lie47 66 06 42christian.lie@sirkula.no
Jordtelefon902 64 290

Produksjonssted: Sirkula IKS, Arnkvernvegen 169, Furnes


Heggvin avfallsanlegg:

Basiskarakterisering/ deklarering: Nina Troller905 54 997nina.troller@sirkula.no
Prisforespørsler: Georg Hageberg902 97 955georg.hageberg@sirkula.no
Petter Holm457 22 597petter.holm@sirkula.no
Stig Fjerdingen477 88 847stig.fjerdingen@sirkula.no
Vekta414 09 396vekta@sirkula.no
Sand- og oljeslam:  Helge Langholen955 55 404helge.langholen@sirkula.no

Øvrige henvendelser: Vekta (se over), kundekontakt i Sirkula IKS 62 54 37 00 eller Stig Fjerdingen (se over)

Besøksadresse Heggvin avfallsanlegg: Arnsetvegen 41, 2324 Vang på Hedmarken – i Hamar kommune.

Post-/fakturaadresse: Sirkula IKS, postboks 3, 2301 Hamar. Organisasjonsnummer: 916 923 082