Har du virksomhet hvor du leverer avfall på vegne av private husholdninger, f. eks søppeltaxi, fraktservice etc. må du benytte vårt egenerklæringsskjema.

Egenerklæring – transport fra privat husholdning