For at din bedrift skal kunne samle inn avfall fra private husholdninger, må det søkes om samtykke. Begrepet innsamling inkluderer både hente- og bringeordning. Henteordning er hvis en bedrift setter en container til oppsamling av avfall hos en privat husholdning. Bringeordning er bedrifter som tar imot avfall eller ombruksvarer som private husholdninger leverer til dem, slik som gjenbrukshaller.

Les veilederen før dere sender søknaden. Kapittel 6 og 7 i veilederen forklarer hva dere må gjøre. Søknaden kan skrives i en e-post som sendes til post@sirkula.no