Kommunene har ansvar for å samle inn og behandle avfall fra private husholdninger.

Avfall som oppstår der det drives næringsvirksomhet, i offentlig eller privat regi, er det den enkelte eier/besitter som har ansvar for. Avfallet skal etter loven behandles forsvarlig, slik at ikke er fare for forsøpling, eller at f. eks miljøgifter havner i lufta eller naturen til skade for helsa vår eller naturen. Kostnadene for behandlingen er eiers ansvar. Sirkula må derfor skille mellom privat- og bedriftsavfall.