Åpningstider for jordsalg
Hverdager kl. 07:30 – 15:00; ring gjerne før du kommer
Mikrolivet forsynes med ny oksygen ved hjelp av rankevender
Jorda vendes for god omdanning av komposten.

Sirkula lager kortreist, miljøvennlig, kompostbasert og torvfri jord av blant annet hageavfall og forskjellige typer sand. Komposten som produseres er fri for plantesykdommer og rotugress, og den er rik på mikroliv.

Her finner du oss

Arnkvernvegen 169, Furnes

Kontakt

Er det noe spørsmål angående lagerstatus, priser, kvalitet eller lignende kan det tas kontakt via
Telefon: +47 902 64 290
E-post: kompostjord@sirkula.no

Produkter og pris – næringskunder

Vi ta ansvaret å hjelpe bedriftene gjennom korona! Ut 2020 setter vi derfor ned prisen for alle jordprodukter til 299 kroner eks. mva. Rabatter gjelder som før.

Sirkula jord

Pris: 299,- kroner per tonn

Beskrivelse: Type anleggsjord; bra dreneringsevne.

Varedeklarasjon: Sirkula jord

Lagerstatus: TIL SALGS

Sirkula bed- og hagejord

Pris: 299,- kroner per tonn

Beskrivelse: Luftig jordblanding laget primær med natursand; Meget bra egnet til type staudebeplantning.

Husk drenering ved bruk i potter, blomsterkasse og tilsvarende.

Varedeklarasjon: Sirkula bed- og hagejord

Lagerstatus: TIL SALGS

Sirkula kompost, fin

Pris: 299,- kroner per tonn

Beskrivelse: Ren kompost uten tilsatt sand. Ved større mengder ta vennligst kontakt angående lagerstatus. Kan siktes til 20 mm ved forespørsel.

Varedeklarasjon: Sirkula kompost, fin

Lagerstatus: TIL SALGS

Alle priser er eks. mva. og inkludert opplasting.

Rabattordning

Sirkula IKS gir rabatterte priser til sine trofaste kunder:

  • Ved kjøp av 40 til 100 tonn i løpet av året gis 10 prosent rabatt
  • Ved kjøp av 100 tonn og mer i løpet av året gis 20 prosent rabatt
  • Rabatter er gjeldende fra det tidspunktet det blir oppnådd kjøpsvolumet.
  • Rabatter som ble oppnådd i 2019 er gjeldende ut 2020.

Litt mer informasjon om Sirkula kompost

Komposten som inngår i jordprodukter lages av Sirkula ved å utnytte hageavfall som leveres på gjenvinningsstasjonen i kretsløpsparken og av biomasse fra Hias sitt renseanlegg. Sist nevnte steriliseres ved at den varmes opp til 160 grader før den inngår i kompostproduksjonen.

Sirkula kompost er en langtidsmoden og næringsrik kompost. Komposteringsprosessen deles inn i den termofile fasen, der komposten steriliseres ved hjelp av temperaturer mellom 55 og 69 grader, og en ettermodningsprosess. Produktet er dermed fri for plantesykdommer, rotugress og frø som kan ha blitt med i hageavfallet.