Stange, Brumunddal og Moelv

Priser 2024 for levering av bedriftsavfall på Stange, Brumunddal og Moelv gjenvinningsstasjon. På disse stasjonene er det levering etter volum:

Avfallstype Pris pr. m3 eks. mva.
Papp kr 75,-
Papir kr 75,-
Metall kr 75,-
Trevirke kr 180,-
Restavfall  -levert løst eller synlig i gjennomsiktig sekk kr 840,-
Blandet plast kr 75,-
EE-avfall (inkl. hvitevarer og kuldemøbler) kr 75,-
Hageavfall kr 110,-
Glass- og metallemballasje kr 75,-
Gips kr 1 800,-
Ikke brennbart restavfall kr 750,-

Kretsløpsparken på Gålåsholmen

Priser 2024 for levering av bedriftsavfall på gjenvinningsstasjonen i kretsløpsparken på Gålåsholmen. Her er det levering over vekt med intervall på 10 kilo, med eget kundekort som du kan bestille via post@sirkula.no

Avfallstype Pris kroner pr kilo eks mva.
Blandet treverkkr 1,38
Papp, papir, glass, metall og EE-avfallkr 0,32
Annet sortert avfallkr 2,15
Restavfall  kr 5,10