Stange, Brumunddal og Moelv

Priser for levering av bedriftsavfall på Stange, Brumunddal og Moelv gjenvinningsstasjon. På disse stasjonene er det levering etter volum:

Avfallstype Pris pr. m3 eks. mva.
Papp 64,-
Papir104,-
Metall64,-
Trevirke168,-
Restavfall  -levert løst eller synlig i gjennomsiktig sekk700,-
Blandet plast64,-
EE-avfall (inkl. hvitevarer og kuldemøbler)0,-
Hageavfall88,-
Glass- og metallemballasje104,-
Gips1600,-
Ikke brennbart restavfall640,-

Kretsløpsparken på Gålåsholmen

Priser for levering av bedriftsavfall på gjenvinningsstasjonen i kretsløpsparken på Gålåsholmen. Her er det levering over vekt med intervall på 10 kilo, med eget kundekort som du kan bestille via post@sirkula.no

Avfallstype Pris kroner pr kilo eks mva.
Blandet treverk 1,045
Metaller, glass- og metallemballasje, EE avfall, papir og papp0,24
Isolasjon, blandet plast, ikke brennbart restavfall (blandet)1,84
Restavfall 2,88