Stange, Brumunddal og Moelv

Priser for levering av bedriftsavfall på Stange, Brumunddal og Moelv gjenvinningsstasjon. På disse stasjonene er det levering etter volum:

Avfallstype Pris pr. m3 eks. mva.
Papp 70,-
Papir70,-
Metall70,-
Trevirke170,-
Restavfall  -levert løst eller synlig i gjennomsiktig sekk800,-
Blandet plast70,-
EE-avfall (inkl. hvitevarer og kuldemøbler)70,-
Hageavfall100,-
Glass- og metallemballasje70,-
Gips1700,-
Ikke brennbart restavfall700,-

Kretsløpsparken på Gålåsholmen

Priser for levering av bedriftsavfall på gjenvinningsstasjonen i kretsløpsparken på Gålåsholmen. Her er det levering over vekt med intervall på 10 kilo, med eget kundekort som du kan bestille via post@sirkula.no

Avfallstype Pris kroner pr kilo eks mva.
Blandet treverk 1,3
Metaller, glass- og metallemballasje, EE avfall, papir og papp0,3
Isolasjon, blandet plast, ikke brennbart restavfall (blandet)2,0
Restavfall 4,8