Stange, Brumunddal og Moelv

Priser for levering av bedriftsavfall på Stange, Brumunddal og Moelv gjenvinningsstasjon. På disse stasjonene er det levering etter volum:

Avfallstype Pris pr. m3 eks. mva.
Papp 60,-
Papir100,-
Metall60,-
Trevirke160,-
Restavfall  -levert løst eller synlig i gjennomsiktig sekk500,-
Blandet plast60,-
EE-avfall (inkl. hvitevarer og kuldemøbler)160,-
Hageavfall80,-
Glass- og metallemballasje100,-
Gips1600,-
Ikke brennbart restavfall600,-

Kretsløpsparken på Gålåsholmen

Priser for levering av bedriftsavfall på gjenvinningsstasjonen i kretsløpsparken på Gålåsholmen fra 2. mars 2020. Her er det levering over vekt med intervall på 10 kilo, med eget kundekort som du kan bestille via post@sirkula.no

Avfallstype Pris kroner pr kilo eks mva.
Blandet treverk 0,95
Metaller, glass- og metallemballasje, EE avfall, papir og papp0,20
Isolasjon, blandet plast, ikke brennbart restavfall (blandet)1,70
Restavfall 2,40