Åpningstiden for bedriftskunder på Heggvin avfallsmottak

Hverdager kl. 07:30 – 16:00

Bedriftsavfall er alt avfall som ikke kommer fra private husholdninger. Sirkula har et avfallsanlegg på Heggvin for mottak av bedriftsavfall for hedmarksregionen. I tillegg tar vi imot enkelte avfallstyper på våre gjenvinningsstasjoner.

OBS! Det er vegarbeide på vegen inn til Heggvin avfallsanlegg og gjenvinningsstasjon nå som gjør at du må regne med ventetid. Området er lysregulert og farten satt ned fra 60 km/t til 30 km/t på deler av strekningen. Vegarbeidet vil pågå fram til mai 2024.

Takk for tålmodighet under vegarbeidet!

NYHET! Jord i storsekk – med mulighet for levering hjem!

Les mer på våre sider om Jordsalg her

Her finner du oss

Heggvin avfallsanlegg ligger på Arnsetvegen 41, 2324 Vang på Hedmarken.

Vær obs på at det er røykfritt på våre anlegg.

Eksempler på hva som regnes som næringsvirksomhet:

  • håndverkere
  • butikker
  • gardsdrift
  • spisesteder
  • kontorer
  • institusjoner
  • barnehager, skoler

Hvis du driver næringsvirksomheten i samme lokale eller eiendom som din private husholdning, er det viktig å skille avfall fra disse to før du kommer til oss.

Sorteringshjelp for bedrifter

Priser for levering

Mottak av bedriftsavfall er regulert, med ulike priser for ulike avfallstyper. Avfall må sorteres riktig for å kunne bli tatt imot til gjeldende priser. Usortert avfall fører til økte kostnader ved levering.

Se prislisten, som viser alle avfallstyper, og inneholder koblinger til detaljerte kravspesifikasjoner for avfallstypene.

For noen få avfallstyper er det mulig å levere mindre mengder på gjenvinningsstasjonene, men vi gjør oppmerksom på at satsene generelt er høyere for levering av bedriftsavfall der enn på Heggvin avfallsanlegg.

Salg av miljøvennlig jord

Rankevender som lager jord av hageavfall

På jakt etter miljøvennlig jord? Sirkula selger torvfri og kortreist jord laget av hageavfall.

Nyhet! Nå også i storsekk! Hjemlevering tilgjengelig.

Les mer på våre sider om Jordsalg her

Kundekort for fakturabetaling på gjenvinningsstasjoner

Kundekort merket bedrift

Fra 1. desember 2020 trenger en kundekort for å få faktura ved levering til våre gjenvinningsstasjoner (ikke Heggvin avfallsanlegg).

Sirkula sjekker – Trygg Trailer

Trygg Trailer er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og transportkjøpere, som oss i Sirkula. Vi har fått informasjon om vinterdekk- og kjettingkrav av Vegvesenet og kan foreta en enkel sjekk av vogntog som besøker oss. Vogntog som kommer til oss og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last.