Priser for levering av avfall fra bedrifter og annen næringsvirksomhet (avvik kan forekomme, mars-23).

Prisene oppgitt pr. tonn og eksklusiv mva.

Varenavn/Fraksjoner

Hageavfall (løv, kvister og stammer)kr 524,-
Trykkimpregnert/ kreosotimpregnert trevirkekr 2 352,-
Trevirkekr 962,-
Ristegods/sandgodskr 1 903,-
Røtterkr 1 785,-
Trykkimpregnert/ kreosotimpregnert trevirke m/ Metallkr 3 314,-
Vindusglass uten karmkr 1 443,-
Bilruterkr 1 443,-
Hvitevarerkr 166,-
Blandet EE-avfallkr 166,-
Kabler og ledningerkr -3 000,-
Rene masser TK 1kr 100,-
Gateoppsopkr 400,-
Forurenset teglkr 812,-
Gipskr 1 620,-
Mineralullkr 1 550,-
Keramikk, porselen, tegl, taksteinkr 556,-
Sandslamkr 1 379,-
Ikke brennbart restavfall (blandet)kr 609,-
Aske fra forbrenning av jomfruelig trevirkekr 983,-
Forurenset masse TK 4kr 690,-
Forurenset Masse TK5kr 790,-
Betong, ren uten armeringkr 170,-
Betong, ren med armeringkr 200,-
Forurenset betong uten armeringkr 210,-
Forurenset betong med armeringkr 230,-
Sandblåsersandkr 1 326,-
Knust, forurenset betongkr 273,-
Betong svillerkr 250,-
forurensede masser TK 2-3kr 450,-
Lettere forurenset masse m/fremmede arterkr 850,-
Rene masser m/fremmede arterkr 700,-
Isolasjon med KFK/HKFKkr 15 084,-
EPS («isopor») emballasjekr -,-
Blandet plast (energi)kr 444,-
Bildekk m/felgkr 326,-
Bildekk u/felgkr 192,-
Sandfang tilknyttet oljeutskiller (farlig avfall)kr 2 673,-
PCB vinduerkr 1 500,-
PCB vinduer m/bruddkr 1 500,-
Asbest/asbestmaterialekr 1 800,-
Ftalaterkr 9 525,-
Isolerglassruter med klorparafinerkr 16 222,-
Bromerte flammehemmerekr 17 639,-
Vinduer med ftalaterkr 10 091,-
Vinduer med andre miljøgifterkr 10 091,-
Farlig avfallkr 1 828,-
Sortert avfall – inntil 200 kgkr 1 342,-
Blandet avfall (avfall til sortering)kr 2 469,-

Tjenester

Avviksbehandlingkr 1 600,-
Avviksbehandling farlig avfallkr 3 000,-
Skraping av container kr 414,-
Maskintime inkl. førerkr 1 237,-
Leie truck pr time kr 569,-
Vask av avfallsbeholdere pr time kr 735,-
Deklarering av farlig avfall med fullmakt kr 518,-
Basiskarakterisering pr stk kr 1 553,-
Miljøingeniør avviksbehandlingkr 1 004,-
Mottakskontrollør avviksbehandlingkr 880,-
Operatør kr 735,-