Priser for levering av avfall fra bedrifter og annen næringsvirksomhet

Varenummer – Avfallsslag

Pris: Kun fra husholdning

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 460,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Kravspesifikasjon: Hageavfall

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 460,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 2130,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Kravspesifikasjon: Trykkimpregnert og kreosotbehandlet treverk

Pris per tonn: Kr 865,-

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Blandet treverk

Pris per tonn: Kr 1 720,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 615,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Kravspesifikasjon: Røtter

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Papp

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Papir

Pris: Kun fra husholdning

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 1 350,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 350,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Metaller

Pris per tonn: Kr 155,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 155,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 270,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 240,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 270,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 775,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 515,-

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Gips

Pris per tonn: Kr 1 450,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Mineralull/isolasjon

Pris per tonn: Kr 510,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 775,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 835,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 935,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 1 370,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Ikke brennbart restavfall

Pris per tonn: På forespørsel

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: På forespørsel

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 410,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 650,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 570,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 355,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Ren betong uten armering

Pris per tonn: Kr 355,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Ren betong med armering

Pris per tonn: Kr 660,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Forurenset betong uten armering

Pris per tonn: Kr 660,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Forurenset betong med armering

Pris per tonn: Kr 1 240,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 255,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 410,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 270,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 14 110,-

Dokumentasjon: ikke aktuell

Pris: Kun fra husholdning

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris: På forespørsel

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Landbruksplast (rundballfolie)

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: PP-sekker (landbruk)

Pris: På forespørsel

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Tar ikke imot

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: EPS-emballasje («isopor»)

Pris per tonn: Kr 2 300,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 3 045,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 305,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 180,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 1 615,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1 615,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1 420,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1 420,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1 615,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 8 910,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 15 175,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 16 500,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 9 440,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 9 440,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1615,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1 255,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Tar ikke imot

Pris per tonn: På forespørsel

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 3 135,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 2 310,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Tjenester

Avviksbehandling 1550,-
Skraping av container400,-
Maskintime1195,-
Leie truck pr time550,-
Vask av avfallsbeholdere pr time710,-
Deklarering av farlig avfall med fullmakt500,-
Basiskarakterisering pr stk1500,-
Konsulentbistand pr time1250,-