Priser for levering av avfall fra bedrifter og annen næringsvirksomhet (1. januar 2024 – 31. desember 2024. Avvik kan forekomme).

Prisene oppgitt pr. tonn og eksklusiv mva.

Varenavn/Fraksjoner

Matavfallkr 2 044,-
Hageavfall (løv, kvister og stammer)kr 549,-
Hestemøkkkr 314,-
Flis, sponkr 549,-
Trykkimpregnert/ kreosotimpregnert trevirkekr 2 465,-
Trevirkekr 1008,-
Ristegods/sandgodskr 1 994,-
Røtterkr 1 871,-
Trykkimpregnert/ kreosotimpregnert trevirke m/ Metallkr 3 473,-
Pappkr -,-
Papirkr -,-
Glass og metallemballasjekr -,-
Vindusglass uten karmkr 1 512,-
Bilruterkr 1 512,-
Metallkr -,-
Hvitevarerkr 174,-
Blandet EE-avfallkr 174,-
Kabler og ledningerkr -3 144,-
Renas avfallkr -,-
Rene masserkr 20,-
Støperisandkr 616,-
Gateoppsopkr 419,-
Smittefarlig jord (potet og gulrotjord)kr 314,-
Forurenset teglkr 340,-
Gipskr 1 697,-
Mineralullkr 1 624,-
Keramikk, porselen, tegl, taksteinkr 583,-
Støvsekkerkr 616,-
Sandslamkr 1 445,-
Ikke brennbart restavfall (blandet)kr 639,-
Aske fra forbrenning av blandet trevirkekr 520,-
Aske fra forbrenning av restavfallkr 520,-
Aske fra forbrenning av jomfruelig trevirkekr 1 031,-
Forurenset massekr 723,-
Betong, ren uten armeringkr 178,-
Betong, ren med armeringkr 210,-
Forurenset betong uten armeringkr 330,-
Forurenset betong med armeringkr 340,-
Sandblåsersandkr 1 389,-
Knust, forurenset betongkr 286,-
Betong svillerkr 340,-
Ren jord med uønsket fremmede arterkr 1 782,-
Rene masser m/fremmede arterkr 734,-
Lettere forurensede masser med godkjent utlekkingstestkr 340,-
Isolasjon med KFK/HKFKkr 15 808,-
Husholdningsplastkr 632,-
Folieplast, næringkr 452,-
Folieplast, landbrukkr 127,-
PP‐sekker innkr 632,-
Flasker og kannerkr 452,-
EPS («isopor») emballasjekr -,-
Blandet plast (energi)kr 465,-
Solfangerfoliekr 127,-
Asko Mixkr 452,-
PVC rør inntil 2 meterkr 3 411,-
Fiberdukkr 127,-
Bildekk m/felgkr 341,-
Bildekk u/felgkr 202,-
Sandfang tilknyttet oljeutskiller (farlig avfall)kr 2 801,-
PCB vinduerkr 1 700,-
PCB vinduer m/bruddkr 1 700,-
Asbest/asbestmaterialekr 1 886,-
Ftalaterkr 9 982,-
Isolerglassruter med klorparafinerkr 17 001,-
Bromerte flammehemmerekr 18 485,-
Vinduer med ftalaterkr 10 575,-
Vinduer med andre miljøgifterkr 10 575,-
Farlig avfallkr 1 916,-
Sortert avfall – inntil 200 kgkr 1 406,-
Sanering riving ‐ omlastingkr -,-
Sanering riving ‐ sorteringkr 10 480,-
Blandet avfall (avfall til sortering)kr 2 588,-

Tjenester

Avviksbehandlingkr 1 792,-
Skraping av containerkr 472,-
Avviksbehandling farlig avfallkr 3 361,-
Maskintime inkl. førerkr 1 415,-
Leie truck pr time kr 650,-
Vask av avfallsbeholdere pr time kr 828,-
Deklarering av farlig avfall med fullmakt kr 598,-
Basiskarakterisering pr stk kr 750,-
Miljørådgiver avviksbehandlingkr 1 087,-
Mottakskontrollør avviksbehandlingkr 952,-
Operatør kr 838,-
Konsulentbistand pr timekr 1 500,-

Priser Husholdning

Restavfall (sortert)kr 2 241,-