Priser for levering av avfall fra bedrifter og annen næringsvirksomhet

Varenummer – Avfallsslag

Pris per tonn: 1050

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 490,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Kravspesifikasjon: Hageavfall

Pris per tonn: Kr 280,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 490,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 2200,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Kravspesifikasjon: Trykkimpregnert og kreosotbehandlet treverk

Pris per tonn: Kr 900,-

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Blandet treverk

Pris per tonn: Kr 1 780,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 670,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Kravspesifikasjon: Røtter

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Papp

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Papir

Pris: Gratis. Kun fra husholdning

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 1 397,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 397,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Metaller

Pris per tonn: Kr 155,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 155,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Sirkula kjøper for 3000,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: 150,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 550,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 280,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 760,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 568,-

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Gips

Pris per tonn: Kr 1 501,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Mineralull/isolasjon

Pris per tonn: Kr 520,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 550,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1290,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 2000,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 570,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Ikke brennbart restavfall

Pris per tonn: 464,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: 464,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 920,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 670,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 770,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 370,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Ren betong uten armering

Pris per tonn: Kr 370,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Ren betong med armering

Pris per tonn: Kr 550,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Forurenset betong uten armering

Pris per tonn: Kr 550,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Forurenset betong med armering

Pris per tonn: Kr 1 283,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 264,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 700,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 350,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 14 604,-

Dokumentasjon: ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 564,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr. 436,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr. 116,-

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Landbruksplast (rundballfolie)

Pris per tonn: Kr. 431,-

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: PP-sekker (landbruk)

Pris per tonn: Kr. 431,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Tar ikke imot

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: EPS-emballasje («isopor»)

Pris per tonn: Kr 415,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr. 116,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr. 436,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 3 152,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 315,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 186,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 2500,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1 650,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1650,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1 672,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 9 222,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 15 706,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 17 078,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 9 770,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 9 770,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1710,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1 255,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Tar ikke imot

Pris per tonn: På forespørsel

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 3 245,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 2 391,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Tjenester

Avviksbehandling 1600,-
Avviksbehandling farlig avfall3000,-
Skraping av container414,-
Maskintime inkl. fører1237,-
Leie truck pr time569,-
Vask av avfallsbeholdere pr time735,-
Deklarering av farlig avfall med fullmakt518,-
Basiskarakterisering pr stk1553,-
Miljøingeniør avviksbehandling1004,-
Mottakskontrollør avviksbehandling880,-
Operatør735,-