Priser for levering av avfall fra bedrifter og annen næringsvirksomhet

Varenummer – Avfallsslag

Pris: Kun fra husholdning

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 455,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Kravspesifikasjon: Hageavfall

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 455,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 2000,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Kravspesifikasjon: Trykkimpregnert og kreosotbehandlet treverk

Pris per tonn: Kr 850,-

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Blandet treverk

Pris per tonn: Kr 1 695,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 590,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Kravspesifikasjon: Røtter

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Papp

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Papir

Pris: Kun fra husholdning

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 1 330,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 330,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Metaller

Pris per tonn: Kr 155,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 155,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 265,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 220,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 265,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 750,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 495,-

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Gips

Pris per tonn: Kr 1 430,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Mineralull/isolasjon

Pris per tonn: Kr 500,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 750,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 825,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 905,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 1 350,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Ikke brennbart restavfall

Pris per tonn: På forespørsel

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: På forespørsel

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 390,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 640,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 545,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 350,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Ren betong uten armering

Pris per tonn: Kr 350,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Ren betong med armering

Pris per tonn: Kr 650,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Forurenset betong uten armering

Pris per tonn: Kr 650,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Kravspesifikasjon: Forurenset betong med armering

Pris per tonn: Kr 1 220,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 250,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 1 390,-

Fra våren 2020.

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris per tonn: Kr 265,-

Dokumentasjon: Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering: Skjema for basiskarakterisering

Pris: Kun fra husholdning

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris: På forespørsel

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: Landbruksplast (rundballfolie)

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: PP-sekker (landbruk)

Pris: På forespørsel

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Tar ikke imot

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuelt

Kravspesifikasjon: EPS-emballasje («isopor»)

Pris per tonn: Kr 2 265,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Gratis å levere

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 3 000,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 300,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 175,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 1 590,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1 590,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1 400,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1 400,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1 590,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 7 000,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 14 950,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 9 500,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 9 300,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 9 300,-

Dokumentasjon: Farlig avfall, må leveres med elektronisk deklarering

Pris per tonn: Kr 1 235,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Tar ikke imot

Pris per tonn: På forespørsel

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 3 090,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Pris per tonn: Kr 2 275,-

Dokumentasjon: Ikke aktuell

Tjenester

Avviksbehandling 1550,-
Skraping av container400,-
Maskintime1175,-
Leie truck pr time550,-
Vask av avfallsbeholdere pr time700,-
Deklarering av farlig avfall med fullmakt500,-
Basiskarakterisering pr stk1500,-
Konsulentbistand pr time1230,-