Kravspesifikasjon

Innhold
  • Ren hvit emballasjeisopor
Krav Skal ikke inneholde:
  • Urenheter som sand, jord, vann og andre forurensninger, innholdet i Sacco-sekker. Se vedlagte bilder for mer info. Ved tvil om type materiale kastes dette i restavfall.
Dokumentasjon Ikke krav til dokumentasjon.
Behandling Presses og sendes til materialgjenvinning.

EPS, Eller «isopor» har pilmerke nr 6 eller 06.