Kravspesifikasjon

Innhold
  • Ren gips
  • Gips belagt med strie, tapet og maling
  • Kroker, skruer, spiker o.l. kan sitte på gipsen
Krav Skal ikke inneholde:
  • Gips belagt med fliser
  • Plastrester
  • Treverk
Behandling Material gjenvinnes til ny gips
Mottakskontroll Mottakskontroll, nulltoleranse på avfall som ikke er i henhold til satte krav.
Avviksgebyr Iht. gjeldende prismatrise