Kravspesifikasjon

Innhold
 • Glassvatt/ Mineralull/ Steinull
 • Vintermatter
 • Glass (EAL-kode: 17 02 02/ 19 12 05)
 • Glassfiber (uten organiske bindemidler) (EAL-kode: 10 11 03)
 • Keramikk/ porselen/ takstein (EAL-kode: 17 01 03)
 • Murstein (EAL-kode: 17 01 02)
Krav Grenseverdier: Avfallet skal oppfylle kravene for inert avfall i avfallsforskriften §9-3, g), og vedlegg II
 • TOC < 3%
Skal ikke inneholde:
 • Isopor
 • Treverk
 • Organisk materiale
 • Farlig avfall
 • Gips
 • Plast
 • Plastrør og -kveiler
Dokumentasjon Basiskarakterisering, evt. analyse. Bevis på rengjort glassfibertank fra godkjent firma.
Behandling Deponeres i deponi for inert avfall.
Avviksgebyr Iht. gjeldende prismatrise