Kravspesifikasjon

Innhold
  • Rundballfolie – hvit
  • Rundballfolie – farget (holdes adskilt)
Krav Skal ikke inneholde:
  • Annen type plast
  • Rundballnett
  • Produktrester som jord, gress m.m.
Behandling Presses og sendes til behandlingsanlegg for produksjon av ny plast til forskjellige formål.
Mottakskontroll Mottakskontroll, nulltoleranse på avfall som ikke er i henhold til satte krav
Avviksgebyr Iht. gjeldende prismatrise