Kravspesifikasjon

Innhold
 • Aluminium
 • Stål
 • Jern
 • Kobber
 • Tomme og tørre malingsbokser/spann
 • Tomme fat
 • Stålband
 • Rustfrie og syrefaste materialer
Krav Skal ikke inneholde:
 • Avfall som ikke er betraktet som største del av metall
 • Treverk
 • Produktrester
Behandling Material gjenvinnes til nye metallprodukter
Mottakskontroll Mottakskontroll, nulltoleranse på avfall som ikke er i henhold til satte krav.
Avviksgebyr Iht. gjeldende prismatrise