Kravspesifikasjon

Innhold
  • Mineralull
  • Glassvatt
  • Steinull
  • Vintermatter
Krav Skal ikke inneholde:
  • Plast, strips, strammebånd
  • Isopor
  • Treverk
  • Hunton isolasjon
Dokumentasjon Basiskarakterisering
Behandling Deponeres
Mottakskontroll Mottakskontroll, nulltoleranse på avfall som ikke er i henhold til satte krav.
Avviksgebyr Iht. gjeldende prismatrise