Kravspesifikasjon

Innhold
  • Storsekker
  • Gjødselsekker
  • Såkornsekker
Krav Skal ikke inneholde:
  • Annen type plast
  • Strips, strammebånd
  • Nett
  • Jord, sand
  • Produktrester
Behandling Presses og sendes til behandlingsanlegg for produksjon av ny plast til forskjellige formål.
Mottakskontroll Mottakskontroll, nulltoleranse på avfall som ikke er i henhold til satte krav
Avviksgebyr Iht. gjeldende prismatrise