Kravspesifikasjon

Innhold
 • Rent treverk
 • Paller
 • Fruktkasser
 • Malt treverk
 • Sponplater
 • Limtre
 • Spiker, beslag o.l. kan følge med treverket
Krav Skal ikke inneholde:
 • Impregnert treverk
 • Greiner, kvister og trestammer
 • Gips
 • Gjenstander av metall, stein o.l. som kan skade utstyret
 • Siporex
 • Asfaltplater
Relaterte krav-spesifikasjoner Trykkimpregnert og kreosotbehandlet treverk
Behandling Kvernes til flis som går til energigjenvinning.
Mottakskontroll Mottakskontroll, nulltoleranse på avfall som IKKE er i henhold til satte krav.
Avviksgebyr Avviksgebyr er kr. 1500,- pr. container.