Kravspesifikasjon

Innhold
 • Løv
 • Gress
 • Planter
 • Småkvist
 • Mindre trestammer (d < 60 cm)
Krav Skal ikke inneholde:
 • Treverk
 • Impregnert treverk
 • Sponplater
 • Trestammer
 • Røtter
 • Hagemøbler eller andre gjenstander fra hagen
 • Stein, jord, betong, metall eller andre harde gjenstander
Relaterte krav-spesifikasjoner Røtter
Behandling Hageavfall kvernes til flis som går til kompostering eller energigjenvinning.
Avvik Iht. gjeldende prismatrise