Kravspesifikasjon

Innhold
  • Røtter
  • Stein og jord som ikke kan bankes av
  • Trestammer med d >60 cm
Krav Skal ikke inneholde:
  • Treverk
  • Impregnert treverk
  • Sponplater
  • Hageavfall
  • Grot (trestammer, topper, grener)
  • betong, metall eller andre harde gjenstander
Relaterte krav-spesifikasjoner Hageavfall
Behandling Røttene kvernes til flis som går til energigjenvinning.
Avvik Iht. gjeldende prismatrise