Kravspesifikasjon

Innhold
 • Aviser
 • Tidsskrifter
 • Brosjyrer/reklame
 • Datalister
 • Notatpapir
 • Kopipapir
Krav Skal ikke inneholde:
 • Papp
 • Makulert papir
 • Plast, strips, strammebånd
 • Isopor
 • Treverk, lister
Relaterte krav-spesifikasjoner Papp
Behandling Leveres til anlegg for pressing og produksjon av nytt papir.
Mottakskontroll Mottakskontroll, nulltoleranse på avfall som ikke er i henhold til satte krav.
Avviksbegyr Iht. gjeldende prismatrise