Kravspesifikasjon

Innhold
  • Bølgepapp
  • Massiv papp
Krav Skal ikke inneholde:
  • Papir
  • Plast, strips, strammebånd
  • Isopor
  • Treverk, lister
Relaterte krav-spesifikasjoner Papir
Behandling Presses og sendes til behandlingsanlegg for produksjon av ny papp.
Mottakskontroll Mottakskontroll, nulltoleranse på avfall som ikke er i henhold til satte krav.
Avviksbegyr Iht. gjeldende prismatrise