Kravspesifikasjon

InnholdTreverk som er innsatt med en impregnering eller kreosotbehandlet
Krav Skal ikke inneholde:
  • Asfalterte plater
  • Jord, stein, tegl, takstein, betong
  • Gjenstander av metaller
  • Gips
  • Siporex
Relaterte krav-spesifikasjoner Blandet treverk
Dokumentasjon Elektronisk deklarering av farlig avfall
Behandling Energigjenvinning.
Mottakskontroll Mottakskontroll, nulltoleranse på avfall som IKKE er i henhold til satte krav.
Avviksgebyr Iht. gjeldende prismatrise