Kravspesifikasjon

Innhold
  • Betong
Krav Grenseverdier: Betongen/ maling/ fuger/ puss skal ikke overskride grenseverdiene for farlig avfall, f.eks:
  • PCB (∑7) < 50 mg/kg
  • Kadmium < 1000 mg/kg
  • Bly < 2500 mg/kg
  • Kvikksølv < 1000 mg/kg
Skal ikke inneholde:
  • Stein
  • Grus
  • Jord
  • Treverk
  • Produktrester
Relaterte krav-spesifikasjoner Ren betong uten armering, Ren betong med armering, Forurenset betong med armering
Dokumentasjon Basiskarakterisering. Analyse.
Behandling Betong gjenbrukes eller deponeres ut fra renhet.
Mottakskontroll Mottakskontroll, nulltoleranse på avfall som ikke er i henhold til satte krav.
Avviksgebyr Iht. gjeldende prismatrise