Kravspesifikasjon

Innhold
  • Betong
  • Leca-stein
Krav Skal ikke inneholde:
  • Stein
  • Grus
  • Jord
  • Treverk
  • Forurenset betong
  • Produktrester
Relaterte krav-spesifikasjoner Ren betong med armering, Forurenset betong uten armering, Forurenset betong med armering
Dokumentasjon Basiskarakterisering. Analyse.
Behandling Knuses, og betong gjenbrukes eller deponeres ut fra renhet.
Mottakskontroll Mottakskontroll, nulltoleranse på avfall som ikke er i henhold til satte krav.
Avviksbegyr Iht. gjeldende prismatrise