Kravspesifikasjon

Innhold
  • Betong
  • Armeringsjern
  • Jern
Krav Skal ikke inneholde:
  • Stein
  • Grus
  • Jord
  • Treverk
  • Forurenset betong
  • Produktrester
Relaterte krav-spesifikasjoner Ren betong uten armering, Forurenset betong uten armering, Forurenset betong med armering
Dokumentasjon Basiskarakterisering. Analyse.
Behandling Armering fjernes og gjenvinnes som metall, og betong gjenbrukes eller deponeres ut fra renhet
Mottakskontroll Mottakskontroll, nulltoleranse på avfall som ikke er i henhold til satte krav.
Avviksbegyr Iht. gjeldende prismatrise